การุณราช เป็นเสนายักษ์ 1 ใน 20 ตนของเสนายักษ์กรุงลงกา มีลักษณะสีหงเสน 1 หน้า 2 มือ หัวโล้น

โฆษณา